Bifokálné sklá

Bifokálne – dvojohniskové sklá sú sklá, ktoré majú spolu so základnou jednoohniskovou šošovkou ešte jednu prídavnú šošovku. Jednoohnisková šošovka sa používa pri pozeraní do diaľky a prídavný diel je používaný pri pohľade do blízka. Prídavný diel môže byť do základnej šošovky vybrúsený, alebo zatavený.

Nevýhodou bifokálnych skiel je fakt, že je badateľný skok obrazu pri prechode z diaľky do blízka a naopak. Bifokálne sklá sú v poslednom období čoraz viac na ústupe a sú nahradzované multifokálnymi sklami.

Použité zdroje:

https://www.videnie.sk/okuliare/sosovky/258-opticky-ucinok