Športové okuliare

Vhodne zvolené športové okuliare môžu mať veľký vplyv na športové výsledky. Podobne ako si pri športe vyberáme vhodné oblečenie a pomôcky, je dobré si na každý šport vybrať aj vhodné športové okuliare.

Výber športových okuliarov do značnej miery závisí od prostredia, v ktorom sa daný šport realizuje. Veľkú úlohu tiež zohráva to, či je vykonávaný šport dynamický, alebo nie – iné nároky sa kladú na rýchlostné športy a iné nároky na menej dynamické športy. Ďalším faktorom je počasie, prípadne svetelné podmienky za akých sa šport vykonáva. Pre golf volíme iný typ okuliarov než napr. na beh, prípadne cyklistiku či jachting. Špeciálne nároky sú tiež pri lyžovaní, alebo vysokohorskej turistike.

Mnoho športových okuliarov sa vyrába aj v dioptrickom prevedení, takže aj pre ľudí s dioptrickou korekciou je takýto typ okuliarov použiteľný. Športové okuliare sa často dajú objednať s dioptrickým klipom, ktorý je zhotovený podľa vašich parametrov očí a tento klip sa jednoducho nasadí na športové okuliare. Klip sa nasadzuje na zadnej strane športových okuliarov na miesto, pre neho špeciálne určené. Každá značka, však rieši toto uchytenie vlastným spôsobom, takže väčšinou nie je možné prenášať klipy od jedného výrobcu k druhému.

Okrem využitia dioptrického klipu je možné dostať športové okuliare priamo s dioptrickými sklami, ktoré sú vyrobené presne podľa potrieb zákazníka. Tu však treba pripomenúť, že nie každé športové okuliare sa dajú vyhotoviť v dioptrickom prevedení. Výber športových okuliarov s dioptriou je často obmedzený veľkosťou dioptrie a niekedy aj samotným tvarom okuliarovej šošovky.

Športové okuliare je tiež možné kombinovať spolu s kontaktnými šošovkami. V takomto prípade vás voľba športových okuliarov nebude nijak zvlášť obmedzovať vo výbere samotných športových okuliarov.

Použité zdroje: