Typy okuliarov

V dnešnej dobe sú na nás kladené stále väčšie nároky a to jednak v osobnom tak i v profesionálnom živote. Keď chce byť človek úspešný, musí sa dokázať prispôsobiť rýchlemu a náročnému spôsobu života. Okrem iného, veľké množstvo energie vydávame taktiež na videnie, čo môže byť značne únavné. Nároky na zrak sú v súčasnosti stále väčšie a nezáleží na tom, či ste podnikateľ, lekár, právnik, kuchár, pokladník, stolár alebo športovec. V každom zamestnaní bez dokonalého videnia nemôžete dosahovať tie najlepšie výsledky a preto je nutné našim očiam pomôcť.

Najpoužívanejšou pomôckou, ktorá má určitým spôsobom vplyv na zlepšenie videnia sú stále okuliare. Okrem okuliarov dioptrických, slnečných, poprípade športových, ktoré bežne používame existujú aj okuliare ochranné alebo lupové.

Dioptrické okuliare

Najčastejšie používané dioptrické okuliare využívajú predovšetkým ľudia trpiaci nejakou refrakčnou vadou ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus alebo presbyopia. Dioptrické okuliare im pomáhajú zlepšiť ostrosť videnia a znižujú námahu očí, ale v posledných rokoch sa stávajú aj módnym doplnkom.

Slnečné okuliare

Slnečné okuliare už v dnešnej dobe používa asi každý z nás. Základnou úlohou slnečných okuliarov je ochrana pred škodlivým ultrafialovým žiarením a oslnením. Dnes pri slnečných okuliaroch dôležitú úlohu hrá aj ich dizajn a značka, pretože dodávajú svojmu majiteľovi určitý imidž.

Športové okuliare

V minulosti boli športové okuliare určené pre konkrétny druh športu využívané predovšetkým profesionálnymi športovcami, ale zvyšujúcim sa počtom ľudí, ktorí pravidelne športuje sa zvyšuje záujem aj o tento typ okuliarov. Idete hrať golf, jazdíte na bicykli alebo beháte, máte radi zimné športy ako lyžovanie alebo snowboarding, tak pri výbere okuliarov by ste mali na to brať ohľad.

Ostatné typy okuliarov

Ďalším typom okuliarov, ktoré sa používajú predovšetkým v špecifických zamestnaniach sú ochranné okuliare. Ich úlohou je zabrániť predovšetkým mechanickému, chemickému alebo svetelnému poškodeniu očí. Používajú sa napríklad v dielňach alebo laboratóriách.

Posledným, aj keď trochu špecifickým typom okuliarov sú lupové okuliare, ktoré používajú napríklad lekári pri operačných zákrokoch, keď potrebujú podstatne zväčšiť sledovaný objekt.

V tomto článku sme len v rýchlosti spomenuli a popísali najčastejšie používanú pomôcku, ktorá pomáha našim očiam lepšie vidieť a chrániť náš zrak. Podrobnejšie sa o okuliaroch dočítate v ďalších článkoch.

Použité zdroje